Polska

Machala Group SE

 • siedziba firmy:

  Machala Sp. z o.o.
  ul. Szybka 2-10
  50-421 Wrocław
  POLSKA

   

 • +48 71 793 25 00
  biuro@machala.pl
  www.machala.pl

 • NIP: 8992537999
  REGON: 020060328
  KRS: 0000234893 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 140 000 zł wpłacony w całości.